Generalforsamlingen 2018 – Dagsorden

Hjem/Generalforsamlingen 2018 – Dagsorden

Endelig dagsorden til vores generalforsamling anno 2018, findes herunder. Generalforsamlingen finder sted i vores klubhus på Børge Christensens Vej 12, 9800 Hjørring.

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af to stemmetællere.
4. Bestyrelsens beretning siden sidste generalforsamling
5. Regnskab. Da den siddende bestyrelse har valgt at bruge et bogholderi og revisionsfirma til regnskabet, så ønskes regnskabet udsat til næstkommende generalforsamling, da bogholderiet endnu ikke er færdige. Regnskabet vil blive præsenteret for generalforsamlingen senest 01.03.2019 til endelig godkendelse. Der vil blive en kort gennemgang af foreningens indtægter og udgifter.
6. Ændring af vedtægt §3 stk. 2 og 3. Disse sløjfes fra vedtægterne, da de er stridige mod folkeoplysningsloven.
7. Fastsættelse af kontingent og kontingentperiode. Af hensyn til administrationen i foreningen. Så ønskes medlemskabet ændret fra halvårlig til helårligt.
8. Ændring af vedtægt §7 stk. 3. Denne ønskes ændret til, at generalforsamlingen skal afholdes i februar måned.
9. Ændring af vedtægt §7 stk. 2. Teksten står som:
” Der stemmes ud fra demokratisk princip, og højest stemmeantal bestemmer vedtagelse af punkter på dagsordenen. For at en generalforsamling kan afholdes, så påkræver det en deltagelse på minimum 60% af foreningens medlemmer. Ellers sættes der en ny dato for afholdelse af en ny generalforsamling.”
Denne ændres til:
”Der stemmes ud fra demokratisk princip, og højeste stemmeantal bestemmer vedtagelse af punkter på dagsordenen.”
10. Ændring af vedtægt §9 stk. 1. Denne ønskes sløjfes, så der kan laves aftale med leverandør.
11. Valg af formand.
12. Valg af to junior bestyrelsesmedlemmer.
13. Godkendelse af eksisterende bestyrelse.
14. Valg af suppleanter.
15. Hvilke aktiviteter skal Hjørring Esport forberede til kalenderåret 2019
16. Hvilke spil skal foreningen arbejde på at tilbyde foreningens medlemmer.
17. Diskussion af indkomne emner.
18. Evt.

Ved spørgsmål eller indvendinger er du meget velkommen til at kontakte os. Vi ses til generalforsamlingen!

2018-09-25T22:20:22+02:00