Generalforsamling februar 2019

Hjem/Generalforsamling februar 2019

Indkaldelse til generalforsamling.

Generalforsamlingen er kun for medlemmer eller deres forældre. Hvis et medlem ønsker at afgive deres stemme til en suppleant, kontakt da venligst foreningens ledelse på kontakt@hjesport.dk

Efter vores sidste generalforsamling, hvor der blev lavet en vedtægtsændring om at fremadrettede generalforsamlinger skal afholdes i februar måned, så er det nu tid igen.

Af hensyn til plads hvor vi kan sidde ned i et ordentligt mødelokale. Så afholdes generalforsamlingen i auditoriet på Bagterp skolen. Brug hovedindgangen.

 

Bagterpskolen

Fuglsigvej 1

9800 Hjørring

 

Dato er torsdag d. 21.02.2019 kl. 18:00. Vi forventer at kunne afvikle generalforsamlingen inden for 2-3 timer.

Yderligere punkter til dagsorden end dem benævnt herunder, skal være bestyrelsen i hænde inden midnat d. 07.02.2019.

Faste punkter på dagsorden vil være.

  1. Velkommen v. formand Morten Cassøe
  2. Godkendelse af dirigent.
  3. Godkendelse af referent.
  4. Siden sidst fra formand Morten Cassøe
  5. Præsentation og godkendelse af regnskab fra d. 15.01.2018 frem til 31.12.2018.
  6. Præsentation af budget anno 2019
  7. Fastsættelse af kontingent for andet halvår 2019 med kontingentopkrævning fra 01.08.2019
  8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer. Det drejer sig om Mathias Ejstrup, Morten Jensen, Morten Back Pedersen og Andreas Feltmann Kosela, der går på valg. Nye kandidater kan præsentere sig selv og opstille til valget på selve dagen.
  9. Valg af suppleanter hvis eksisterende ikke fortsætter eller ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem.
  10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen vil den nye bestyrelse konstituere sig.

2019-01-14T23:02:48+02:00